Praktyczny przewodnik po prawie spadkowym

Monthly archive

Luty 2016

Przejęcie firmy po śmierci właściciela

w Dla przedsiębiorcy/Planowanie spadkowe przez
firma zawiązane ręce

W jednym z ostatnich postów obiecałam, że przedstawię też w jaki sposób formalnie przejąć prowadzenie jednoosobowego przedsiębiorstwa po spadkodawcy. O tym dzisiaj.

W sytuacji, gdy nagle zmarł członek naszej rodziny, po którym dziedziczymy, a prowadził on jednoosobową działalność gospodarczą, teoretycznie istnieje możliwość przejęcia składników majątku przedsiębiorstwa i kontynuowania działalności na własny rachunek. Piszę „teoretycznie” ponieważ taka operacja rodzi dużo zagrożeń dla ciągłości biznesu. Nie wdając się w szczegóły – im większa firma tym większe prawdopodobieństwo, że cały manewr się nie uda i spadkobiercy – zamiast z funkcjonującym przedsiębiorstwem, zostaną z jego długami do natychmiastowej spłaty.

Ale, jeśli już doszło do śmierci spadkodawcy, nie ma na co czekać i trzeba podjąć działania. W takim wypadku należy przede wszystkim sprawić, aby następca biznesowy miał tytuł prawny do wszystkich składników majątku przedsiębiorstwa. W tym celu należy przeprowadzić postępowanie spadkowe, a następnie (jeśli jest więcej niż jeden spadkobierca) dział spadku. 

Tu zaczynają się schody. Przede wszystkim ważne, czy spadkodawca nie miał ze swoim małżonkiem wspólności majątkowej. Dobrze jeśli nie pozostawał w związku małżeńskim albo ustanowił w swoim związku rozdzielność majątkową. Jeśli było inaczej i przy życiu pozostał małżonek spadkodawcy, to połowa majątku przedsiębiorstwa pozostaje własnością małżonka i nie podlega dziedziczeniu. Wówczas optymalnym rozwiązaniem jest aby to małżonek kontynuował działalność spadkodawcy.

Jeśli jest więcej niż jeden spadkobierca problem może pojawić się również na etapie działu spadku. Należy dążyć do tego, aby sprawę rozwiązać za zgodą wszystkich uczestników postępowania działowego. Jego skutkiem powinno być przekazanie majątku niezbędnego do funkcjonowania przedsiębiorstwa jednemu spadkobiercy – aby mógł on kontynuować działalność. Reszta będzie musiała zadowolić się pozostałym majątkiem. Często aktywa przedsiębiorstwa znacznie przewyższają prywatny majątek spadkodawcy i nie jest łatwo o takie poświęcenie ze strony pozostałych spadkobierców.

Jeśli jednak wszystko poszło gładko i jeden spadkobierca dysponuje już tytułem własności do majątku przedsiębiorstwa – można podjąć następne kroki. Przede wszystkim należy zgłosić zaprzestanie prowadzenia firmy przez spadkodawcę w Urzędzie Skarbowym na potrzeby podatku VAT i poinformować o zamiarze kontynuowania jego działalności na własny rachunek (tego właściwie powinniśmy dopilnować w pierwszej kolejności, bo postępowanie działowe może potrwać kilka dobrych miesięcy). Później powinniśmy zarejestrować własną działalność gospodarczą wraz ze zgłoszeniem się w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT.

Ważne! Ten wpis jest przeznaczony dla osób, które już stały się spadkobiercami po przedsiębiorcy i muszą szybko ratować sytuację. Jeśli natomiast jesteś tutaj, bo zastanawiasz się w jaki sposób zabezpieczyć sukcesję swojej firmy, to stanowczo odradzam świadome decydowanie się na kontynuowanie działalności jednoosobowej przez spadkobiercę. Na 90% pojawią się wówczas takie komplikacje, że firma bądź upadnie bądź znacznie straci na wartości. Może być tak, że spadkobiercy nie udźwigną tego ciężaru i zwyczajnie pozostaną z koniecznością natychmiastowej spłaty wszystkich długów przedsiębiorstwa.

Decyzja o pozostaniu przy jednoosobowej działalności gospodarczej powinna być poprzedzona dokładną analizą sytuacji. Nawet wówczas powinieneś mieć jednak na względzie to, że gdy Ciebie zabraknie coś może potoczyć się inaczej niż zakładasz obecnie. Dla przykładu – z chwilą śmierci właściciela firmy wygasają wszystkie koncesje i zezwolenia, banki mogą żądać natychmiastowego zwrotu kredytu, dotacje unijne mogą podlegać zwrotowi. To tylko te komplikacje, które wpadły mi do głowy. Mogłabym wymieniać dalej jeszcze długo.

Najbezpieczniejszą formą biznesu dla organizowania sukcesji jest spółka prawa handlowego. Dlatego, jeśli pragniesz zabezpieczyć płynne przejście firmy z rąk do rąk powinieneś swoje przedsiębiorstwo przekształcić właśnie w taką spółkę. Inaczej, nawet jeśli podejmiesz wszelkie środki by zaplanować sukcesję – będzie to operacja na żywym organizmie. Może być tak, że nie da się uniknąć wielomiesięcznego zastoju, co może mieć katastrofalne skutki dla Twojej firmy.

Od kiedy liczy się termin do odrzucenia spadku

w Odrzucenie spadku przez
klepsydra

No właśnie, częste to pytanie – od kiedy właściwie liczy się termin do odrzucenia spadku?

Zdarza się, że przyjmujemy automatycznie, że jest to data śmierci osoby, po której dziedziczymy. Nic bardziej mylnego. Zgodnie z art. 1015 § 1 k.c. termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku biegnie od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Mówiąc po ludzku – chodzi o dzień, w którym dowiedziałeś się, że jesteś spadkobiercą.

Może być to zatem dzień, w którym dowiedziałeś się o śmierci swojego spadkodawcy, jeśli, np. z ojcem nie utrzymywałeś kontaktów a wieść o jego odejściu doszła do Ciebie z trzymiesięcznym opóźnieniem. Może to być też dzień, w którym zostałeś powiadomiony o tym, że, np. Twoja mama odrzuciła spadek, a Ty wszedłeś w jej miejsce jako spadkobierca.

W takim wypadku musimy jednak udowodnić, kiedy powzięliśmy wiedzę o tym, że staliśmy się spadkobiercami. Możemy tego dokonać wszelkimi możliwymi dowodami. Najlepiej oczywiście jeśli będzie to dokument, dajmy na to – list od brata (a dzisiaj raczej e-mail),w którym informuje o śmierci ojca. Ale nie ma powodu do paniki, jeśli takim dowodem na papierze nie dysponujemy. Jeśli nasze zeznania będą spójne i logiczne sąd może dać nam wiarę wyłącznie na podstawie ustnych twierdzeń. Możemy też przedstawić świadków, którzy potwierdzą nasze zeznania.

I jeszcze jedna ważna informacja. Często zdarza się, że wniosek o odebranie oświadczenia o odrzuceniu spadku składamy do sądu, po czym czekamy miesiącami na wyznaczenie posiedzenia. W takim wypadku należy zadbać o to, by nasz wniosek zawierał wszystkie niezbędne elementy. Jeśli tak będzie, sąd przyjmie fikcję, że oświadczenie zostało złożone z chwilą gdy wniosek wpłynął do sądu i sześciomiesięczny termin zostanie zachowany.

O tym jak napisać kompletny wniosek o odrzucenie spadku przeczytasz tutaj: Wniosek do sądu o odrzucenie spadku – wzór z objaśnieniem

Wniosek do sądu o odrzucenie spadku – wzór z objaśnieniem

w Odrzucenie spadku/Wzory dokumentów przez
odrzucenie spadku

W jednym z ostatnich wpisów obiecałam, że wyjaśnię jak napisać wniosek do sądu o odrzucenie spadku, czyli, jak się to oficjalnie nazywa – wniosek o odebranie ustnego oświadczenia o odrzuceniu spadku. Obietnicy dotrzymuję.

Taki wniosek powinien zawierzać następujące elementy, poczynając od góry pisma:

1. Wskazanie miejsca i daty sporządzenia wniosku,

2. Oznaczenie sądu. Oświadczenie powinieneś złożyć w sądzie rejonowym, w okręgu którego masz miejsce zamieszkania. W praktyce będzie to sąd rejonowy w Twoim mieście bądź leżący najbliżej miejsca w którym mieszkasz. Jeśli jednak masz wątpliwość – znajdź na stronie internetowej sądu numer kontaktowy do punktu obsługi interesantów i zadzwoń z pytaniem, czy ten konkretny sąd będzie w Twoim przypadku właściwy.

3. Dane osoby składającej oświadczenie. Obowiązkowo należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania i PESEL. Dodatkowo można wskazać numer telefonu.

4. Oznaczenie rodzaju pisma. Zatytułuj pismo „Wniosek o odebranie ustnego oświadczenia o odrzuceniu spadku”

5. Treść wniosku. W treści powinieneś wyraźnie wnieść o odebranie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Możesz rozpocząć od słów: „wnoszę o odebranie oświadczenia o odrzuceniu spadku po …”

Dalej należy wskazać poniższe informacje:

– imię, nazwisko osoby zmarłej, datę i miejsce zgonu,

– ostatnie miejsce zwykłego pobytu osoby zmarłej,

– znane ci dane osób, które również należą do grona spadkobierców po zmarłym (imię, nazwisko, adres zamieszkania) – lub informacja o tym, że nie masz wiedzy o osobach czy też adresach zamieszkania osób, które również są spadkobiercami,

– imiona, nazwiska i adresy zamieszkania własnych dzieci lub informacja o braku posiadania potomstwa (pamiętaj, że gdy odrzucasz spadek to na Twoje miejsce wchodzą Twoje dzieci – więcej przeczytasz o tym tutaj: Jak odrzucić spadek za małoletnie dziecko).

6. Własnoręczny podpis.

7. Wymienienie załączników.

Do wniosku należy dołączyć:

– oryginał skróconego aktu zgonu

– oryginał aktu urodzenia (odrzucenie spadku po rodzicu) lub aktu małżeństwa (odrzucenie spadku do małżonku) albo oba te akty gdy po rodzicu odrzuca spadek, np. córka, która przyjęła nazwisko swojego męża

– dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 50 zł – kwotę tę możesz wpłacić na konto sądu wskazane na stronie internetowej, albo w kasie sądu. W pierwszym wypadku do wniosku dołącz dowód dokonania przelewu, w drugim, dowód dokonania opłaty w kasie.

Przypominam, że koniecznie musisz zrobić kopię swojego wniosku. Jeśli składasz pismo bezpośrednio w sądzie (w Biurze Podawczym) to poproś o potwierdzenie złożenia na kopii. Możesz też nadać pismo na poczcie. Wtedy koniecznie zrób to w drodze listu poleconego. Potwierdzenie nadania dołącz do swojej kopii wniosku. Takie kopie będą dla Ciebie potwierdzeniem tego, że wniosek o odebranie ustnego oświadczenia o odrzuceniu spadku złożyłeś w terminie.

Możesz skorzystać z generatora wniosku do do odrzucenia spadku. W prosty sposób wygenerujesz własny dokument i postępując zgodnie z instrukcją złożysz go w sądzie.

Generator wniosku

Wniosek o odebraniu oświadczenia o odrzucenie spadku

Do pobrania: Wzór dokumentu w docx – tutaj

Jak odrzucić spadek za małoletnie dziecko

w Odrzucenie spadku przez
chłopiec

Odziedziczyłeś długi? Co prawda, jeśli spadkodawca zmarł po 18 października 2015 r., to w razie niezłożenia w ciągu pół roku od jego śmierci żadnego oświadczenia, dziedziczysz z dobrodziejstwem inwentarza (co to oznacza znajdziesz w: Co to właściwie oznacza dziedziczyć z dobrodziejstwem inwentarza ). Chociaż jest to z pewnością bardziej korzystne niż dziedziczenie wprost, to i tak zostawiasz dla wierzycieli spadkowych pewną furtkę. Dopiero odrzucenie spadku powoduje, że definitywnie odetniesz się od problemu.

O tym jak odrzucić spadek krok po kroku przeczytasz tutaj.

 Ale jest jedna rzecz, o której trzeba pamiętać odrzucając spadek obciążony długami. Wówczas na Twoje miejsce automatycznie „wskakują” Twoje dzieci. Jeśli są pełnoletnie – powinny samodzielnie odrzucić spadek. Mają na to pół roku od dnia, w którym dowiedziały się, że Ty odrzuciłeś spadek. W praktyce najlepiej aby zrobiły to w ciągu sześciu miesięcy od dnia sporządzenia aktu notarialnego, którym odrzuciłeś spadek.

Jeśli Twoje dzieci nie ukończyły 18 lat będziesz musiał odrzucić spadek w ich imieniu. Jednak nie możesz tego zrobić bez zgody sądu rodzinnego.

W tym celu powinieneś złożyć we właściwym sądzie wniosek o udzielenie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka.  Wniosek możesz stworzyć samodzielnie korzystając z naszego generatora dokumentów – odpowiesz na kilka pytań i automatycznie utworzysz dokument w formacie PDF z instrukcją jak postępować, by skutecznie złożyć wniosek w sądzie.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka

 

Postępowanie przed sądem rodzinnym ma na celu zbadanie, czy odrzucenie spadku za dziecko będzie dla niego korzystne. Dlatego trzeba wykazać wszelkimi możliwymi dowodami – najlepiej dokumentami, że spadek jest zadłużony i że z tego powodu Ty sam już go odrzuciłeś. O tym jak udowodnić długi spadkowe dowiesz się tutaj.

Jeśli sądy wyda zgodę w terminie krótszym niż 6 miesięcy od odrzucenia przez Ciebie spadku to ciesz się i jak najszybciej udaj się do notariusza z decyzją sądu pod pachą i odrzuć spadek za dziecko.

Możesz też złożyć w sądzie wniosek o odebranie od Ciebie oświadczenia o odrzuceniu spadku za dziecko, do którego powinieneś dołączyć orzeczenie sądu rodzinnego wyrażające na to zgodę. Wniosek szybko stworzysz samodzielnie korzystając z dostępnego na naszej stronie generatora dokumentów.

Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

 

W praktyce jednak może się zdarzyć, że termin sześciomiesięczny do złożenia oświadczenia za dziecko się zbliża, a sprawa w sądzie leży…

Wówczas proponuję następujące rozwiązanie:

Złóż w sądzie rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy wniosek o stwierdzenie nabycia po nim spadku. Niebawem napiszę jak sporządzić taki wniosek samodzielnie. We wniosku napisz, że w trakcie rozprawy, po uzyskaniu zgody sądu rodzinnego (tu podaj sygnaturę toczącej się sprawy), w imieniu małoletnich dzieci odrzucisz spadek.

W takim wypadku odrzucenie będzie miało miejsce przed sądem i nie będziesz już musiał robić tego przed notariuszem.

Firma po śmierci właściciela

w Dla przedsiębiorcy/Planowanie spadkowe przez
oldman

Polacy coraz częściej biorą sprawy w swoje ręce i decydują się na podjęcie działalności gospodarczej. Co jednak dzieje się z firmą po śmierci jej właściciela? O tym dzisiaj.

Przede wszystkim jednoosobowa działalność gospodarcza jest nierozerwalnie złączona z przedsiębiorcą. Jego śmierć powoduje zakończenie istnienia firmy. Dzieje się to automatycznie. Urząd Stanu Cywilnego przesyła informację o śmierci przedsiębiorcy do ewidencji działalności. Na tej podstawie właściciel firmy wykreślany jest z CEIDG i firma traci byt. Tego procesu nie można zahamować – nie jest możliwe kontynuowanie działalności na podstawie tego samego wpisu mimo śmierci przedsiębiorcy.

Oczywiście istnieje opcja przejęcia składników majątkowych oraz wierzytelności i zobowiązań przedsiębiorstwa przez spadkobierców (lub jednego z nich). Wówczas taka osoba musi jednak otworzyć działalność na własny rachunek i przeprowadzić szereg formalności. Jest to obszerny temat, który będzie przedmiotem odrębnego wpisu.

Również Urząd Skarbowy otrzymuje automatycznie informację o śmierci przedsiębiorcy. Jednak tym razem to do następców prawnych należy wykreślenie zmarłego z rejestru VAT. Powinni w tym celu złożyć w odpowiednim Urzędzie Skarbowym deklaracją VAT-Z.

Co do rozliczeń ze skarbówką, zgodnie z art. 97 § 1 ordynaci podatkowej spadkobiercy podatnika przejmują jego przewidziane w prawie podatkowym prawa i obowiązki względem. Oznacza to, że stają się odpowiedzialni za zaległości podatkowe. W praktyce – urząd skarbowy określa decyzją wysokość pieniężną należną od spadkobierców. Oczywiście spadkobiercom przysługuje też prawo otrzymania zwrotu podatku po zmarłym.

Tutaj ujawnia się kolejny plus decyzji o kontynuacji działalności przez spadkobiercę na własną rękę. W takiej sytuacji, na mocy art. 97 § 2 ordynacji podatkowej spadkobierca podatnika uzyska prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych jeszcze na przedsiębiorstwo spadkodawcy.

Również wszelkie inne długi firmy, np. kredyty, pożyczki, zobowiązania wobec kontrahentów podlegają dziedziczeniu. Jeśli nie zdecydujemy się na kontynuowanie działalności gospodarczej na własny rachunek, wierzyciele szybko ustalą kto jest spadkobiercą (mają prawo wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku) i wytoczą wobec tych osób postępowania o zapłatę.

Często jest też tak, że kontrahenci po śmierci właściciela firmy nie czekają na to co zrobią jego spadkobiercy i wolą “dmuchać na zimne”. Od razu zaczynają egzekwować przeterminowane zobowiązania, które w wypadku dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa nie byłyby jeszcze egzekwowane.

Oczywiście dla odpowiedzialności spadkobierców za długi przedsiębiorstwa będzie miało znaczenie to w jaki sposób przyjmą spadek. Mogą, np. złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i wówczas za długi spadkowe będą odpowiadać tylko do wysokości odziedziczonych aktywów. Trzeba jednak pamiętać, że w praktyce sporządzanie spisu inwentarza majątku w którego skład wchodzi przedsiębiorstwo jest procesem skomplikowanym, który trwa często kilka lat.

Jeśli wiemy, że w przedsiębiorstwie było więcej długów niż aktywów z pewnością najłatwiej będzie po prostu spadek odrzucić. Jak zrobić to krok po kroku przeczytasz w: Jak odrzucić spadek Krok po Kroku

Podsumowując, jeśli nie zdecydujemy się na kontynuowanie przedsiębiorstwa na własny rachunek, powinniśmy nastawić się na kilkuletni proces regulowania związanych z tym spraw. Zdecydowanie mniej ryzyka niesie kontynuacja działalności i chociażby stopniowe, kontrolowane wygaszenie przedsiębiorstwa.

Jak odrzucić spadek – Krok po Kroku

w Krok po Kroku/Odrzucenie spadku przez
Jak odrzucić spadek – Krok po Kroku

Jeśli twój bliski pozostawił po sobie głównie lub wyłącznie długi – warto rozważyć opcję odrzucenia spadku. Takie posunięcie gwarantuje, że wierzyciele Twojego spadkodawcy nie będą mogli ściągnąć z Ciebie jego długu. Jak załatwić to w praktyce? W dzisiejszym wpisie dowiesz się jak odrzucić spadek – Krok po Kroku

Krok 1

Wybierz, czy oświadczenie chcesz złożyć przed notariuszem czy przed sądem rejonowym. Pierwsza opcja kosztuje nieco drożej. Oprócz taksy notarialnej 50 zł, do której należy doliczyć 23 % VAT, opłacisz jeszcze koszty kilku wypisów aktu notarialnego. To rozwiązanie jest jednak zdecydowanie szybsze i mniej sformalizowane. Polecam je zdecydowanie bardziej niż załatwianie sprawy przez sąd. Z kolei koszt złożenia oświadczenia w sądzie to 50 zł tytułem opłaty sądowej. Na wyznaczenie posiedzenia będziesz jednak czekał dobrych kilka tygodni.

Jeśli zdecydowałeś się na notariusza:

Krok 2

Umów się telefonicznie bądź osobiście w dowolnie wybranej kancelarii notarialnej. Nie bój się – atmosfera w kancelariach notarialnych jest bardzo kameralna i na pewno spotkasz się z serdecznym przyjęciem. Otrzymasz informację jakie dokumenty powinieneś przedłożyć w kancelarii przed sporządzeniem aktu. Na pewno będzie to Twój dowód osobisty i akt zgonu spadkodawcy. Często można załatwić to drogą mailową, przesyłając skany wspomnianych dokumentów. Będą one niezbędna notariuszowi do wcześniejszego przygotowania aktu.

Krok 3

Staw się w kancelarii notarialnej w ustalonym terminie. Notariusz z pewnością rozpocznie odbieranie oświadczenia na czas i zajmie to wam nie dłużej niż godzinę. Przygotuj się na to, że notariusz zapyta o twoich zstępnych. Jeśli nie masz jeszcze dzieci – na tym sprawa się dla Ciebie kończy. Jeśli masz, a są one niepełnoletnie – powinieneś odrzucić spadek również za nie. Masz na to pół roku od dnia sporządzenia aktu notarialnego. Wcześniej musisz jednak uzyskać zgodę sądu rodzinnego. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

Jeśli zdecydowałeś się na sąd:

Krok 1

Ustal właściwy sąd. Oświadczenie powinieneś złożyć w sądzie rejonowym, w okręgu którego masz miejsce zamieszkania. W praktyce będzie to sąd rejonowy w Twoim mieście bądź leżący najbliżej miejsca w którym mieszkasz. Jeśli jednak masz wątpliwość – znajdź na stronie internetowej sądu numer kontaktowy do punktu obsługi interesantów i zadzwoń z pytaniem, czy ten konkretny sąd będzie w Twoim przypadku właściwy.

Krok 2

Złóż w sądzie pisemny wniosek o odebranie ustnego oświadczenia o odrzuceniu spadku. Tutaj dowiesz się jak samodzielnie skonstruować taki wniosek . Pismo to podlega opłacie 50 zł. Kwotę tę możesz wpłacić na konto sądu wskazane na stronie internetowej, albo w kasie sądu. W pierwszym wypadku do wniosku dołącz dowód dokonania przelewu, w drugim, dowód dokonania opłaty w kasie. Koniecznie zrób kopię tego wniosku. Jeśli składasz pismo bezpośrednio w sądzie (w Biurze Podawczym) to poproś o potwierdzenie złożenia na kopii. Możesz też nadać pismo na poczcie. Wtedy koniecznie zrób to w drodze listu poleconego. Potwierdzenie nadania dołącz do swojej kopii wniosku. Takie kopie będą dla Ciebie potwierdzeniem tego, że wniosek o odebranie ustnego oświadczenia o odrzuceniu spadku złożyłeś w terminie.

Krok 3

Poczekaj na reakcję sądu. Sąd wyznaczy posiedzenie, na którym odbierze od Ciebie oświadczenie. Zostaniesz o tym poinformowany w drodze listu wysłanego za potwierdzeniem odbioru więc pilnuj w tym okresie swojej poczty. Sąd wskaże na wezwaniu czas i salę, w której odbędzie się posiedzenie.

Krok 4

Staw się o oznaczonym czasie w siedzibie sądu. Przygotuj się na to, że posiedzenie będzie bardziej formalne niż spotkanie u notariusza. Tak samo jak w przypadku składania oświadczenia przed notariuszem – przygotuj się na to, że sąd zapyta o twoich zstępnych. Jeśli nie masz jeszcze dzieci – na tym sprawa się dla Ciebie kończy. Jeśli masz, a są one niepełnoletnie – powinieneś odrzucić spadek również za nie. Masz na to pół roku od dnia sporządzenia aktu notarialnego. Wcześniej musisz jednak uzyskać zgodę sądu rodzinnego. Szerzej na ten temat napiszę w kolejnym poście.

Krok 5

Udaj się do sekretariatu odpowiedniego wydziału sądu i poproś o wydanie odpisów protokołów posiedzenia, potwierdzających odebranie przez Sąd oświadczenia o odrzuceniu spadku. Jeśli spadkodawca miał długi dobrze mieć taki dokument pod ręką.

Ważne!

Termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku wynosi 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziałeś się, że jesteś spadkobiercą. W tym terminie musisz złożyć oświadczenie przed notariuszem bądź złożyć w sądzie prawidłowo skonstruowany wniosek o odebranie oświadczenia. W wielu przypadkach będzie to data śmierci spadkodawcy ale nie zawsze… Przykładowo, gdy faktycznie nie miałeś kontaktu z rodziną, a o śmierci jednego z rodziców dowiedziałeś się, dajmy na to, po miesiącu – wówczas termin ten będzie dla Ciebie biegł od dnia powzięcia informacji o śmierci rodzica. W praktyce trzeba to jednak przed sądem udowodnić. To jest już temat na inny wpis.

W wyjątkowych wypadkach można też złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku po terminie. Wkrótce postaram się omówić także tę kwestię.

Możesz skorzystać z generatora wniosku do do odrzucenia spadku. W prosty sposób wygenerujesz własny dokument i postępując zgodnie z instrukcją złożysz go w sądzie.

Generator wniosku

Wniosek o odebraniu oświadczenia o odrzucenie spadku

Idź na Początek