Praktyczny przewodnik po prawie spadkowym

Monthly archive

kwiecień 2017

Jak udowodnić długi zmarłego przed sądem

w Długi spadkowe/Odrzucenie spadku przez
Kobieta, problem

Odrzuciłeś zadłużony spadek. Masz jednak małoletnie dziecko i teraz czeka Cię procedura odrzucenia spadu również za nie. Oczywiście potrzebujesz na to zgody sądu opiekuńczego. Sporządzenie samego wniosku o wydanie przez sąd takiej zgody nie wydaje się skomplikowane. Możesz go na przykład w kilka chwil wygenerować za pośrednictwem niniejszego portalu klikając TUTAJ <link pojawi się w ciągu kilku tygodni>.

Musisz jednak pamiętać, że to na Tobie, jako wnioskodawcy, ciąży obowiązek udowodnienia, że spadek jest obciążony długami. Jeśli tego nie zrobisz sąd nie będzie miał podstaw do stwierdzenia, że odrzucenie spadku faktycznie leży w interesie dziecka.

W praktyce masz trzy możliwości do wyboru:

  1. przedstawić sądowi dokumenty
  2. przedstawić sądowi świadków
  3. wskazać sadowi gdzie znajdują się potrzebne dokumenty, zawnioskować o to aby sąd wezwał te instytucje albo osoby do wydania wskazanych dokumentów i oczywiście wyjaśnić dlaczego nie jesteś w stanie sam tego dokonać.

Ad. 1. Dokumenty

Nie będzie problemem, aby udowodnić istnienie długów spadkowych, jeśli spadkodawca był członkiem bliskiej rodziny i dysponujesz jego dokumentacją, np. umową kredytową, wezwaniami do zapłaty. Wówczas oryginały tych dokumentów załącz do wniosku o wydanie zgody na odrzucenie spadku. W przypadku bardzo ważnych dokumentów, jak np. umowa kredytowa, możesz załączyć kopię z adnotacją, że oryginał przedstawisz sądowi do wglądu na posiedzeniu.

Bywa jednak, że spadkodawca to daleki wujek alb ciotka, a my jesteśmy kolejnymi osobami w rodzinie, które odrzucają spadek i nie dysponujemy żadną dokumentacją na potwierdzenie tego, że spadkodawca by zadłużony.

W takim wypadku naszym pierwszym obowiązkiem jest skontaktowanie się z rodziną i poproszenie o udostępnienie odpowiednich dokumentów albo chociaż ich kopii (będziesz mógł przedstawić kopie dokumentów i zaznaczyć we wniosku u kogo znajdują się oryginały, wyjaśniając, że osoba ta odmówiła wydania Ci ich).

Ad. 2. Świadkowie

Jeśli nie ma żadnych widoków na przedstawienie sądowi dowodów z dokumentów albo jeśli dowody te nie są wystarczające, bo np. nie przedstawiają całej struktury zadłużenia, a żyją osoby, które są w stanie potwierdzić, że spadkodawca miał długi, możesz powołać je na świadków.

Aby dokonać tego skutecznie, we wniosku należy wymienić te osoby z imienia i nazwiska oraz podać ich aktualny adres zamieszkania, aby sąd mógł wezwać je na rozprawę.

Ad. 3. Wezwanie osoby trzeciej do okazania dokumentów

Jeśli wiemy, że określona osoba albo instytucja dysponuje dokumentacją potwierdzającą zadłużenie spadkodawcy, a osoba/instytucja ta odmawia nam udzielenia informacji, możemy poprosić sąd o zobowiązanie tej tzw. osoby trzeciej do okazania odpowiednich dokumentów.

Przykładowo możemy taki wniosek sformułować jeśli wiemy, że zmarły miał duży kredyt w danym banku, a bank ten odmawia udzielenia nam informacji. Wówczas opisując taki dowód z dokumentu wskażmy dane osoby trzeciej, u której znajduje się ów dowód i dodajmy obowiązkowo adnotację: „wnoszę o zobowiązanie przez sąd wskazanej osoby do okazania oryginału przedmiotowego dokumentu”. Jeśli dysponujemy dokumentem, w którym, np. bank odmówił nam udzielenia informacji, dobrze będzie dołączyć to pismo do wniosku.

Na koniec niniejszego artykułu dobra informacja. W najgorszym wypadku, tj. gdy sąd oddali Twój wniosek o wydanie zgody na odrzucenie spadku przez małoletniego, dziecko i tak odziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Więcej na ten temat dowiedz się z artykułu:Co to właściwie oznacza dziedziczyć z dobrodziejstwem inwentarza” .

Idź na Początek