ręcze okalające rodzinę

Dziedziczenie alimentów

w Długi spadkowe przez

Ostatnio spotkałam się z pytaniem: czy alimenty są dziedziczone? I tak, i nie… Zgodnie z ogólną zasadą prawa spadkowego, wyrażoną w art. 922 § 2 kodeksu cywilnego – dziedziczeniu nie podlegają prawa i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego. Za takie uznajemy obowiązek alimentacyjny. Oznacza to, że sam obowiązek płacenia alimentów, czy też – z drugiej strony – prawo do świadczeń alimentacyjnych nie przechodzą na następców prawnych. W związku z powyższym, jeśli mąż jest zobowiązany do zapłaty alimentów na rzecz byłej żony, to w razie jego śmierci spadkobiercy męża nie będą już mieli obowiązku płacenia alimentów na rzecz byłej żony spadkodawcy. Tak samo, w razie śmierci uprawnionej do alimentów byłej żony – jej spadkobiercy nie są już uprawnieni do otrzymywania alimentów od jej byłego męża.

Jednak czym innym jest obowiązek alimentacyjny a czym innym zobowiązanie do zapłaty już zaległych rat. Kwoty alimentów, które stały się wymagalne przed śmiercią spadkodawcy podlegają dziedziczeniu. Jeśli zatem nasz przykładowy mąż zalegał z alimentami dla swojej byłej żony na kwotę 20 000 zł, to:

a) w wypadku jego śmierci – jego spadkobiercy są obowiązani do zapłaty tej kwoty na rzecz jego

byłej żony,

b) w wypadku jej śmierci – jej spadkobiercy mogą dochodzić zapłaty wyżej wskazanej kwoty bezpośrednio od byłego męża spadkodawczyni.

W tym celu należy wystąpić do Sądu Rejonowego, który wydał pierwotne orzeczenie w sprawie alimentów, o nadanie klauzuli wykonalności na następców prawnych odpowiednio dłużnika bądź wierzyciela.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*