Praktyczny przewodnik po prawie spadkowym

Jak odrzucić spadek – Krok po Kroku

Jak odrzucić spadek – Krok po Kroku

w Krok po Kroku/Odrzucenie spadku przez

Jeśli twój bliski pozostawił po sobie głównie lub wyłącznie długi – warto rozważyć opcję odrzucenia spadku. Takie posunięcie gwarantuje, że wierzyciele Twojego spadkodawcy nie będą mogli ściągnąć z Ciebie jego długu. Jak załatwić to w praktyce? W dzisiejszym wpisie dowiesz się jak odrzucić spadek – Krok po Kroku

Krok 1

Wybierz, czy oświadczenie chcesz złożyć przed notariuszem czy przed sądem rejonowym. Pierwsza opcja kosztuje nieco drożej. Oprócz taksy notarialnej 50 zł, do której należy doliczyć 23 % VAT, opłacisz jeszcze koszty kilku wypisów aktu notarialnego. To rozwiązanie jest jednak zdecydowanie szybsze i mniej sformalizowane. Polecam je zdecydowanie bardziej niż załatwianie sprawy przez sąd. Z kolei koszt złożenia oświadczenia w sądzie to 50 zł tytułem opłaty sądowej. Na wyznaczenie posiedzenia będziesz jednak czekał dobrych kilka tygodni.

Jeśli zdecydowałeś się na notariusza:

Krok 2

Umów się telefonicznie bądź osobiście w dowolnie wybranej kancelarii notarialnej. Nie bój się – atmosfera w kancelariach notarialnych jest bardzo kameralna i na pewno spotkasz się z serdecznym przyjęciem. Otrzymasz informację jakie dokumenty powinieneś przedłożyć w kancelarii przed sporządzeniem aktu. Na pewno będzie to Twój dowód osobisty i akt zgonu spadkodawcy. Często można załatwić to drogą mailową, przesyłając skany wspomnianych dokumentów. Będą one niezbędna notariuszowi do wcześniejszego przygotowania aktu.

Krok 3

Staw się w kancelarii notarialnej w ustalonym terminie. Notariusz z pewnością rozpocznie odbieranie oświadczenia na czas i zajmie to wam nie dłużej niż godzinę. Przygotuj się na to, że notariusz zapyta o twoich zstępnych. Jeśli nie masz jeszcze dzieci – na tym sprawa się dla Ciebie kończy. Jeśli masz, a są one niepełnoletnie – powinieneś odrzucić spadek również za nie. Masz na to pół roku od dnia sporządzenia aktu notarialnego. Wcześniej musisz jednak uzyskać zgodę sądu rodzinnego. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

Jeśli zdecydowałeś się na sąd:

Krok 1

Ustal właściwy sąd. Oświadczenie powinieneś złożyć w sądzie rejonowym, w okręgu którego masz miejsce zamieszkania. W praktyce będzie to sąd rejonowy w Twoim mieście bądź leżący najbliżej miejsca w którym mieszkasz. Jeśli jednak masz wątpliwość – znajdź na stronie internetowej sądu numer kontaktowy do punktu obsługi interesantów i zadzwoń z pytaniem, czy ten konkretny sąd będzie w Twoim przypadku właściwy.

Krok 2

Złóż w sądzie pisemny wniosek o odebranie ustnego oświadczenia o odrzuceniu spadku. Tutaj dowiesz się jak samodzielnie skonstruować taki wniosek . Pismo to podlega opłacie 50 zł. Kwotę tę możesz wpłacić na konto sądu wskazane na stronie internetowej, albo w kasie sądu. W pierwszym wypadku do wniosku dołącz dowód dokonania przelewu, w drugim, dowód dokonania opłaty w kasie. Koniecznie zrób kopię tego wniosku. Jeśli składasz pismo bezpośrednio w sądzie (w Biurze Podawczym) to poproś o potwierdzenie złożenia na kopii. Możesz też nadać pismo na poczcie. Wtedy koniecznie zrób to w drodze listu poleconego. Potwierdzenie nadania dołącz do swojej kopii wniosku. Takie kopie będą dla Ciebie potwierdzeniem tego, że wniosek o odebranie ustnego oświadczenia o odrzuceniu spadku złożyłeś w terminie.

Krok 3

Poczekaj na reakcję sądu. Sąd wyznaczy posiedzenie, na którym odbierze od Ciebie oświadczenie. Zostaniesz o tym poinformowany w drodze listu wysłanego za potwierdzeniem odbioru więc pilnuj w tym okresie swojej poczty. Sąd wskaże na wezwaniu czas i salę, w której odbędzie się posiedzenie.

Krok 4

Staw się o oznaczonym czasie w siedzibie sądu. Przygotuj się na to, że posiedzenie będzie bardziej formalne niż spotkanie u notariusza. Tak samo jak w przypadku składania oświadczenia przed notariuszem – przygotuj się na to, że sąd zapyta o twoich zstępnych. Jeśli nie masz jeszcze dzieci – na tym sprawa się dla Ciebie kończy. Jeśli masz, a są one niepełnoletnie – powinieneś odrzucić spadek również za nie. Masz na to pół roku od dnia sporządzenia aktu notarialnego. Wcześniej musisz jednak uzyskać zgodę sądu rodzinnego. Szerzej na ten temat napiszę w kolejnym poście.

Krok 5

Udaj się do sekretariatu odpowiedniego wydziału sądu i poproś o wydanie odpisów protokołów posiedzenia, potwierdzających odebranie przez Sąd oświadczenia o odrzuceniu spadku. Jeśli spadkodawca miał długi dobrze mieć taki dokument pod ręką.

Ważne!

Termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku wynosi 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziałeś się, że jesteś spadkobiercą. W tym terminie musisz złożyć oświadczenie przed notariuszem bądź złożyć w sądzie prawidłowo skonstruowany wniosek o odebranie oświadczenia. W wielu przypadkach będzie to data śmierci spadkodawcy ale nie zawsze… Przykładowo, gdy faktycznie nie miałeś kontaktu z rodziną, a o śmierci jednego z rodziców dowiedziałeś się, dajmy na to, po miesiącu – wówczas termin ten będzie dla Ciebie biegł od dnia powzięcia informacji o śmierci rodzica. W praktyce trzeba to jednak przed sądem udowodnić. To jest już temat na inny wpis.

W wyjątkowych wypadkach można też złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku po terminie. Wkrótce postaram się omówić także tę kwestię.

Możesz skorzystać z generatora wniosku do do odrzucenia spadku. W prosty sposób wygenerujesz własny dokument i postępując zgodnie z instrukcją złożysz go w sądzie.

Generator wniosku

Wniosek o odebraniu oświadczenia o odrzucenie spadku

57 Comments

  • Dziękuję Marto, postaram się, aby takich teksów było więcej. Ostatnio się trochę opuściłam z powodu braku czasu. W następnym tygodniu na pewno będzie coś nowego 😉

 1. Mam pytanie czym jest ten “wniosek o odebranie ustnego oświadczenia o odrzuceniu spadku” oraz do czego on jest potrzebny?. Czy bez tego dokumentu nie można składać potem do sądu do wniosku o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Pytam bo nie mam pojęcia a jestem w trakcie załatwiania tych spraw. Za odpowiedź byłbym wdzięczny….

 2. Witam, wniosek o odebranie ustnego oświadczenia o odrzuceniu spadku to dokument, który trzeba złożyć do sądu jeśli chcemy złożyć właśnie w sądzie takie świadczenie (alternatywą jest notariusz, gdzie nie trzeba składać wniosku – po prostu umawiamy się na wizytę). Wniosek o odrzucenie spadku można złożyć chcąc odrzucić spadek za siebie albo za małoletnie dzieci w ich imieniu. Jeśli odrzucił Pan już spadek za siebie może Pan składać wniosek o odrzucenie za dzieci (trzeba jednak pamiętać, że zgodę na odrzucenie za małoletnie dzieci załatwia się w innym wydziale sądu i są to dwie niezależna sprawy). Jeśli chce się Pan dowiedzieć jak odrzucić spadek za małoletnie dziecko zapraszam do lektury tego posta:
  https://przegladspadkowy.pl/jak-odrzucic-spadek-za-maloletnie-dziecko/

 3. Dziękuję Pani za szybką odpowiedź 🙂

  Jak udowodnić we wniosku na zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka… czy ktoś miał DŁUGI (czy wystarczą pisma załączone do rozprawy z firm windykacyjnych wystarczy kopia czy oryginał pisma?) i czy to w Sądzie wystarczy? I jak udowodnić we wniosku czy osoba zmarła nie ma żadnego majątku a była zameldowana na danym adresie? Czy wtedy do Sądu trzeba załączyć akt notarialny, że osoba zmarła nie jest właścicielem?? Pytam bo czytam na wielu stronach informacje, a fajnie jakby na Pani Blogu też takie informacje się znalazły. Uważam, że to jest najlepsza strona z jaką się dotychczas spotkałem w sieci jeżeli chodzi o takową tematykę….

 4. Mam z tym poważniejszy problem. Mieszkam w Australii i tutaj zginął mój tata. Musze odrzucić spadek przed konsulem a następnie wyslac go do sądu? Musze w związku z tym założyć jakąś siwe sprawę? Do tego mój brat jest w USA a 2 rodzeństwa oraz matka w Polsce. Czy takie postępowanie da się jakoś zebrać razem żeby to płynnie załatwić?

 5. Witam, czy jeśli wszyscy zstępni odrzucą spadek to kwotę pokryje skarb państwa lub też gmina, w której spadkodawca mieszkał, czy nie ma takiej możliwosci?

   • Pani Magdaleno, mam jeszcze jedno pytanie. Chodzi tu o spadek po zmarłym ojcu i rozważam z rodziną kwestię odrzucenia. Czy jesli odrzucimy spadek to odrzucimy również dom w ktorym mieszkamy, czy tylko dług, który pozostał?

     • Czy istnieje pismo, które mogłabym napisac do firmy ściągającej długi o wstrzymanie wzrostu odsetek w związku z długiem po zmarłym ojcu i na ktore mogłabym spodziewac się pozytywnego rozpatrzenia?

     • Przecież to bzdura!
      Odrzucenie spadku wcale nie gwarantuje tego, że wierzyciele nie upomną się o dług po zmarłym powołując się na ustawę o ochronie wierzycieli Art. 1024. § 1. “Jeżeli spadkobierca odrzucił spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli, każdy z wierzycieli, którego wierzytelność istniała w chwili odrzucenia spadku, może żądać, ażeby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne w stosunku do niego według przepisów o ochronie wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika.”

     • Droga Joanno mylisz pojęcia. Ten przepis chroni wierzycieli ale nie spadkowych tylko wierzycieli samego SPADKOBIERCY. Przepis ten znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy w spadku jest spory majątek, który wystarczyłby na zaspokojenie roszczeń wierzycieli samego SPADKOBIERCY, a on odrzuca spadek, na skutek czego przechodzi on na jego dzieci – wtedy wierzyciele spadkobiercy obeszliby się smakiem, bo ich dłużnikiem jest przecież spadkobierca, a nie jego dzieci, które w takiej sytuacji otrzymałyby spadek. Dla przykładu: jeśli ja mam dług w banku, którego nie spłacam i otrzymuję wartościowy spadek, to bank zaspokoi się z tego spadku. Jeśli natomiast odrzucę spadek, to przejdzie on na moje dzieci, do których bank nie ma już roszczenia.

      Przez odrzucenie spadku obarczonymi samymi długami nie krzywdzimy swoich wierzycieli

  • Pani Małgorzato, tak jeśli działa Pani bez profesjonalnego pełnomocnika (adwokata albo radcy prawnego), to w sądzie trzeba przedkładać oryginały dokumentów. Dokument taki jest składany w aktach sprawy. Jeśli jest to ta sama sprawa to wystarczy, że później następna osoba powołując się na dany dokument w swoim piśmie zaznaczy w nawiasie, że znajduje się on już w aktach sprawy. Jeśli dokument został złożony do akt innej sprawy i nie ma mozliwości uzyskania odpisu albo dodatkowego egzemplarza, to należy powołać się na taki dokument i wskazać w aktach jakiej sprawy (sygnatura) jakiego sądu się znajduje i wnieść o sprowadzenie akt tej sprawy.

 6. Pani Magdaleno, zmarła moja kuzynka/córka nieżyjącej już siostry mojej matki/. Pozostał po niej duży niespłacony kredyt. Najbliższa rodzina- dzieci zmarłej kuzynki i jej rodzeństwo odrzucili spadek . Czy w tej sytuacji powinienem też złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku /czy jestem spadkobiercą ustawowym/. Będę wdzięczny za odpowiedż. Pozdr.

 7. Witam,
  Mam pilne pytanie odrzucilismy spadek z rodzenstwem u notariusza1,5 roku temu.Teraz brat ma wezwanie do sadu w sprawie dlugu Ojca z 2006 roku.Dlaczego?Mam takze pytanie o te oswiadczenie,kto je przesyla do sadu Notariusz czy my, bi jezeli my to otrzymalismy kopie i nic z nia nie zrobilismy,gdyz myslelismy ze jest to w obowiazku Notariusza,Co robic dalej,Ojciec mieszkal 450 km.od nas,a odrzucilismy w naszym miejscu zamieszkania.

  • Dzień dobry, notariusz nie przesyła do sądu odpisów aktu, w którym odrzucają Państwo spadek. Skoro sąd wezwał Pana rodzeństwo do osobistego stawiennictwa, to trzeba na rozprawę się udać. Koniecznie trzeba też przedstawić sądowi akt notarialny, w którym odrzucili Państwo spadek.

 8. Dzień dobry,mam pytanie odnosnie odrzucenia spadku w imieniu małoletnich dzieci w Sądzie Rodzinnym. Ale jest problem. Niestety nie mam żadnych dokumentów poswiadczających o długach spadkowych. Oryginały pism firm windykacyjnych posiada moja babcia (żona zmarłego). Jak uzyskać dokumenty poswiadczające o istnieniu długów??? Czy jedyna droga do uzyskania dowodów o długach spadkowych to uzyskanie od babci tych firm?? bardzo proszę o pomoc

 9. Myśmy w rodzinie mieli taki przypadek, że wszyscy po kolei odrzucali spadek. Nie sądziłem, że cała moja rodzina musiała zrzec się spadku, myślałem że tylko ja muszę, bo inaczej spadła by na nas katastrofa…. Tego i wielu innych przydatnych rzeczy dowiedziałem się od bardzo sympatycznej i jak widać doświadczonej notariusz gdzie byłem w swoim imieniu odrzucić spadek. Potem przyszedłem z całą rodziną i też. Gdyby nie Pani Cejowska w Tczewie to kto wie, czy moje dzieci nie dostałyby tego spadku, którym były dość duże długi. http://www.cejrowska.pl w Tczewie naprawdę polecam tę kancelarię.

 10. Witam,
  chcialbym zapytać w imieniu mojej mamy (która jest chora, nie chodzi) w jaki sposób mogłaby odrzucić spadek po zmarłej siostrze przyrodniej, po której zostały długi. Dodam, że nie żyją rodzice zmarłej siostry przyrodniej i mojej mamy (łączyła je matka, a moja babcia).
  Pozdrawiam
  Waldemar

 11. Mam duzy problem. Jestem testamentarna spadkobierczynia trzeciej klasy. spadek jest najprawdopodobniej zadluzony, wiec go nie przyjme. Ja mieszkam w Niemczech i tu odrzucam spadek po obywatelu niemieckim. Nastepna spadkobierczynia jest moja mama, ktora mieszka w Polsce. Jak ona i gdzie moze odrzucic? Czy potem idzie to lancuszkiem po mojej calej rodzinie? Dziekuje z góry, tu mi nikt nie jest w stanie odpowiedziec.

 12. Dzień dobry. Przepisy określją czas reakcji na przyjęcie lub odrzucenie spadku na 6 miesięcy od dnia informacji o spadku. Kto informuje kolejnych zstępnych o wystąpieniu prawa do spadku? Kolejne pytanie jest takie: Jeśli prawomocny spadkobierca nie wiedział o wystąpieniu spadku i minął okres 6 miesięcy od dnia śmierci i komornik wszczął postępowanie egzekucyjne to jakie mam prawne środki do zaprzestania egzekucji?
  Pozdrawiam
  Jan

 13. Dzień dobry, bardzo przejrzyście wyjaśnione kwestie odrzucenia spadku. Droga notarialna nie jest taka droga i faktycznie szybsza od sądowej – moja córka właśnie odrzuciła notarialnie spadek po byłym teściu. Jednak czy to koniec? Czy takie notarialne oświadczenie powinna wysłać np. do sądu rejonowego właściwego dla osoby zmarłej?

 14. Witam, czy jeśli data osiągnięcia pełnoletności syna nastąpiła po śmierci osoby, po której mógłby odziedziczyć spadek ale przed otrzymaniem informacji o tym, to należy wszcząć procedurę odrzucenia spadku przed sadem przez rodziców w imieniu maloletniego czy już może zrobić to samodzielnie?
  Pozdrawiam

 15. Witam serdecznie, mieszkam we Francji i dowiedzialam sie o “problemie” odrzucenia spadku od mojego taty , ktory odrzucil spadek po swoim zmarlym bracie.
  Mowiono mi o terminie 6 miesiecy i o notariuszu ale ze wzgledu , ze mieszkam za granica zasugerowano mi , ze moge to wykonac w Ambasadzie RP.
  Tak wiec zlozylam oswiadczenie tresci : “Ja, XY, nizej podpisana oswiadczam, ze odrzucam prawo do spadku po moim wujku XY zmarlym w dniu (tutaj data i miejsce) zgodnie z dokumentem aktu zgon”. Dokument zostal podpisany przez Pania Konsul. Nastepnie wyslalam pismo do Sadu, ktory wyslal mi wiadomosc o mozliwosci dziedziczenia. Sad odeslal mi wezwanie do usuniecia brakow formalnych (pesel i obecnosc zstepnych). Odeslalam listem poleconym napisane recznie ale nie otrzymalam zadnego potwierdzenia. Nie wiem czy okreslenie “odrzucam prawo do spadku” jest rownomierne z “odrzucam spadek” a takze czy moje dzieci podlegaja prawu francuskiemu. Dziekuje za szybka rade. Zaluje, ze z braku wiedzy nie przyjechalam do Polski aby zalatwic to u notariusza. Pozdrawiam

 16. Witam

  Tata zostawił długi, zamierzamy je odrzucić.Co się stanie jeśli my(Ja ,brat i matka) nie przyjmiemy spadku? Ojciec ma dwie siostry,co jeśli one również odrzucą spadek.Do jakiego stopnia pokrewieństwa rodzinnego majątek zmarłego przechodzi dalej na rodzinę ?

  • Jeśli Pan, Pana rodzeństwo i matka odrzucą spadek, to w dalszej kolejności spadkobiercami są dzieci Pana i brata i ich dzieci – aż do końca każdej linii. W następnej kolejności do spadku powołani będą rodzice Pana zmarłego taty, a jak oboje któreś z nich nie żyje to spadek przypada na rodzeństwo Pana taty i ich dzieci aż do końca linii.

 17. Otrzymałam wniosek z sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Jestem z siostrą jedynymi krewnymi po nieżyjacej siostrze. Na rozprawę nie jestem w stanie dojechać z uwagi na stan zdrowia i odległość~ 450 km. Czy wyrazajac zgodę na wniosek muszę od razu złożyć notarialne oświadczenie o zrzekaniu sie spadku ?

 18. jeśli moja mama zmarła w lutym ,ja i siostra odrzuciłam spadek w sierpniu a moja babcia w listopadzie to czemu sąd orzekł że to babcia(mama zmarłej) nabyła spadek skoro miała pół roku po mnie siostrze na odrzucenie spadku. w chwili śmierci mama była rozwiedziona,ojciec mamy(nasz dziadek) nie żył,nie miała rodzeństwa.

 19. Pani Magdaleno,
  zmarł wujek męża – kolejni spadkobiercy odrzucili spadek. Mąż także odrzuci spadek, ale nie mamy pewności, czy ja jako żona również dziedziczę i muszę odrzucić spadek po jego wujku? Mamy dwójkę dzieci nieletnich – czy do sądu rodzinnego musimy złożyć dwa wnioski o zgodę na zarząd majątkiem osobno na każde dziecko, czy możemy złożyć jeden wniosek na dwoje. Czy wniosek może złożyć jedno z rodziców?

 20. Witam Panią?
  25września 2016 roku zmarła moja mama po której niestety zostały długi. Razem z siostrami oraz ich dziećmi odrzuciłyśmy spadek. Niestety do dnia dzisiejszego nasz brat tego nie zrobił ponieważ odbywa karę pozbawienia wolności do końca kwietnia tego roku. Minie wówczas termin 6 miesięcy a więc czasu na drzucenie spadku. Notariusz u którego byłam nie wyraził zgody by udać się do więzienia w celu sporządzenia dokmentu odrzucenia spadku. Czy jest inna droga? Kiedy składać wniosek do sądu i lis trzeba czekać? Proszę o radę.

 21. Witam,MAM OGROMNA PROSBE O POMOC .OTOZ 3 SIERPNIA ZMARL MOJ BRAT,BYL ROZWIEDZIONY MIAL 4 CORKI KTORE ODRZUCILY SPADEK (W SUMIE TO SAME DLUGI).OSTATNIA CORKA BYLA U NOTARIUSZ 16 STYCZNIA ,WIEM ZE PO LINI TERAZ POWINNA BYC MAMA I RODZENSTWO PONIEWAZ TATA NIE ZYJE ,ALE CZY NASZ CZAS 6 MIESIECY NA ODRZUCENIE SPADKU JEST OD DNIA 16 STYCZNIA CZY OD DNIA W KTORYM DOSTSNE LIST Z SADU ZE JESTEM NASTEPNA W LINI(PONIEWAZ BRATANICA PODALA NASZE DANE NOTARIUSZOWI)PROSZE O POMOC PONIEWAZ, NIE MIESZKAM W POLSCE .POZDRAWIAM I BARDZO DZIEKUJE ZA WSZELKA POMOC

 22. Ja nie miałam wielkich problemów z odrzuceniem spadku. Byłam u notariusz w Tczewie, Pani Cejrowskiej i wszystko odbyło się bez najmniejszych problemów, od razu dokumenty na siebie i na dzieci. Pani Cejrowska szybko zrealizowana odpowiednie papiery, myśmy zanieśli i uniknęliśmy dzięki temu długów.

 23. Witam Panią, Chciałbym zapytać, co w sytuacji kiedy osoba, która chce odrzucić spadek przebywa w areszcie śledczym? Czy jedynym wyjściem jest wizyta notariusza w areszcie? Są jakiś inne możliwości odrzucenia spadku przez osobę zatrzymaną?

 24. Witam,
  czy odpisy protokołu posiedzenia ws. odrzucenia spadku może uzyskać ktoś poza osobą, która złożyła to oświadczenie? Np. spadkobierca testamentowy?

 25. Dzień dobry,
  czy zwrot “dowolna kancelaria notarialna” oznacza także te poza terenem Polski?
  Pozdrawiam serdecznie,
  Michał

 26. Nie ma w tym artykule bardzo ważnej informacji w kwestii odrzucenia spadku dzieci nieletnich. Mianowicie, sprawa ta nie dotyczy dzieci, które urodziły się po śmierci osoby, która zostawiła po sobie spadek.

 27. Witam, Odrzuciłam spadek po ojcu razem ze swoją córką potem doszło do dziedziczenia cioci, która nie złożyła żadnego oświadczenia i zmarła doszło do transmisji. Ciocia nie miala dzieci i byla rozwiedziona. Jestem znow pierwsza w kolejce bo inni nie zyja Moje pytanie odrzuciłam spadek w calosci u notariusza po cioci razem z moją córką czy powinnam składać jeszcze jakieś dodatkowe oświadczenie odrzucenia spadku po moim ojcu(pierwotnym spadkodawcy) bo transmitariusz powolany znow do dwóch spadkow?

 28. Z tymi terminami na odrzucenie spadku to trochę dziwna sprawa – na forach wielu znawców tematu różnie interpretuje zagadnienie.

  Mój ojciec zmarł 31.07.2016r. Wniosek o odebranie ustnego oświadczenia o odrzuceniu spadku złożyłem 28.09.2016r. Rozprawa odbyła się 03.02.2017r.

  I tu właśnie powstają rozbieżności: Czy dotrzymałem terminu odrzucenia spadku?

  O ile wniosek złożyłem w terminie to sama rozprawa odbyła się po 6-cio miesięcznym terminie (dokładnie 3 dni).

  Czy liczy się data kiedy złożyłem wniosek czy data rozprawy?
  Czy spadek odrzuciłem “prawidłowo w terminie” czy już po terminie?

  Z góry dziękuję za wyjaśnienie.

 29. Właśnie dowiedziałem się że być może będę następny w kolejności do spadku którym są w rzeczywistości tylko długi. Wiem że część rodziny już zrzekła się spadku (powiadomił mnie kuzyn, syn zmarłej), nie wiem czy mój ojciec – brat zmarłej – zrzekł się spadku ponieważ nie mam z nim kontaktu.

  Czy w takim przypadku mogę iść do notariusza zanim dowiem się o decyzji mojego ojca?

  Czy powinienem czekać na stosowne powiadomienie od którego zacznie biec dla mnie termin 6-ciu miesięcy? Kto i jak powinien mnie powiadomić?

 30. Czytam i czytam i nadal mam wątpliwości. Po zmarłym ojcu chcemy odrzucić spadek:
  1/ czy składam wniosek o odrzucenie spadku czy oświadczenie o odrzuceniu spadku; 2/ czy wniosek/oświadczenie mogę złożyć razem z siostrą do SR wg miejsca zamieszkania zmarłego; 3/ czy wskazuję również nasze pełnoletnie dzieci; 4/czy wskazuję wszystkich spadkobierców – rownież brata, który nie odrzuca razem z nami spadku ?

 31. Czy jeden ze spadkobierców ma możność sprawdzenia, czy spadek został odrzucony przez innego spadkobierce i jak można to sprawdzić?

 32. PS
  Czy mogę jako spadkobierca otrzymać odpis odrzucenia spadku przez drugiego spadkobierce od notariusza, który wg mojej wiedzy poswiadczył odrzucenie spadku?

 33. Witam
  Miałam właśnie rozprawę w sądzie złożyliśmy zeznania podpisaliśmy papiery że oświadczamy że odrzucamy spadek, i jeśli dobrze zrozumiałam z artykułu tyle już wystarczy tzn że nie muszę się martwić że komornik mi siadzie na wypłacie albo na mieszkaniu?

 34. Witam moja mama zmarla w maju my dorosli zrobilismy odrzucenie spadku w pazdzierniku notarialnie dzieci zrobilismy w sadzie wyrok uprawomocnil sie w sierpniu 23 a odebralam odpis dnia 19 wrzesnia i teraz moje pytanie ile mam czasu na napisanie oswiadczania o odrzuceniu spadku za dzieciu u notariusza

 35. Pani Magdaleno, zrzekłam się w zeszłym roku spadku po stryju w imieniu swoim i mojego syna. W chwili obecnej syn mojego stryja żąda ode mnie oryginałów moich aktów notarialnych (wcześniej udostępniłam skany dokumentów). Przyznaję, iż mam poważny dylemat przed wysłaniem kuzynowi oryginałów pism, ponieważ, po pierwsze: sprawę ze swojej strony uznałam za zamkniętą, po drugie: nie lubię pozbywać się oryginałów ważnych dokumentów. Nie chciałabym jednak utrudniać życia rodzinie. Czy istnieją przesłanki, aby oddać oryginały, chociaż z mojej strony sprawa jest zakończona?

 36. Proszę o odpowiedź. Jak to jest w sytuacji, gdy: zmarł mój wujek (brat mamy), nie miał żony i dzieci, czyli stary kawaler. Babcia, czyli jego mama żyje. Wujek miał 4 rodzeństwa. Wujek zostawił po sobie sporą sumę długów. Czy długi wujka są naszym spadkiem?

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Idź na Początek