Praktyczny przewodnik po prawie spadkowym

Kto jest spadkobiercą

Kto jest spadkobiercą czyli kolejność dziedziczenia

w Dziedziczenie przez

Gdy spadkodawca umiera i nie pozostawia po sobie testamentu często stajemy przed dylematem – kto właściwie w świetle prawa jest spadkobiercą? Krąg spadkobierców ustala się wówczas na podstawie przepisów prawa cywilnego, a konkretnie art. 931-940 kodeksu cywilnego.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami kolejność dziedziczenia ustawowego (tj. w braku sporządzenia testamentu) jest następująca:

 1. W pierwszej kolejności dziedziczą dzieci spadkodawcy i małżonek, który pozostawał ze spadkodawcą w związku małżeńskim w chwili jego śmierci.
 2. Jeśli któreś z dzieci zmarło przed spadkodawcą – udział, który by mu przypadał dziedziczą dalsi zstępni dziecka, które nie dożyło śmierci spadkodawcy, tj. jego dzieci, a jeżeli i te nie dożyły śmierci spadkodawcy – wnuki, prawnuki aż do wyczerpania linii.
 3. W braku wyżej wskazanych zstępnych – do spadku obok małżonka powołani są rodzice spadkodawcy.
 4. Jeżeli spadkodawca w chwili śmierci nie miał ani zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków itd.) ani małżonka – spadek po nim dziedziczą jego rodzice.
 5. Jeżeli jedno z rodziców zmarło przed spadkodawcą – jego udział przypada rodzeństwu
 6. W dalszej kolejności dziedziczą zstępni rodzeństwa (ich dzieci, wnuki, prawnuki itd.).
 7. Dopiero jeśli brak jest zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych – cały spadek przypada małżonkowi
 8. Jeżeli brak jest również małżonka – do dziedziczenia dochodzą dziadkowie
 9. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym, czyli ciotkom i wujkom spadkodawcy oraz ich zstępnym aż do wyczerpania linii.
 10. Jeśli spadkodawca nie pozostawił ani małżonka ani krewnych wskazanych w punktach powyższych wówczas spadek po nim może odziedziczyć pasierb, czyli dziecko współmałżonka (w tym wypadku współmałżonka, który musiał umrzeć jeszcze przed spadkodawcą). Dzieje się to jednak pod warunkiem, że w chwili śmierci spadkodawcy jego pasierb był już osierocony, czyli zmarli obydwoje jego rodzice.
 11. W ostatniej kolejności do dziedziczenia powołana jest gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie z Dziedziczenie

Idź na Początek